Årsmöte 2021

Årsmöte 2021.

Årsmötet 2021 påverkas av den rådande pandemin och är därför fysiskt inställt men kommer att hållas digitalt enligt råd och anvisningar, svensk författningssamling Lag (2020:300). Kallelse till årsmötet under årsmöte 2021. All dokumentation för årsmötet finns på vår hemsida www.marbat.se under denna rubriken Årsmöte 2021 en vecka innan mötet. Årsmöte kommer att hållas 2021-03-11.

Vi stödjer oss på Lag (2020:198) om tillfälligt undantag för att underlätta genomförande av bolag- och föreningsstämmor. Svensk Författningssamling Lag (2020:300). Enligt Skatteverket är lagen fortfarande i kraft under rådande pandemi.

Så här går det till:

Medlemmarna kan en vecka innan årsmötet ta del av det förslag till protokoll samt tillhörande bilagor enligt nedan som stämman ska ta ställning till, bifall eller avslag. Medlemmarna har därefter genom röstning möjlighet att svara antingen JA eller NEJ på fråga om godkännande av förslag till årsmötesprotokoll. Svaren ska ha inkommit via epost till nystombjorn@telia.com , som har beslutats vara röstmotttagare, senast sista vardagen före årsmötet (2021-03-07). Om röstberättigade medlemmar svarar NEJ till förslaget till årsmötesprotokoll enligt föreningens stadgar, ska ett nytt årsmöte hållas. Under årsmötet avhandlas resultat av poströstningen och upplysning om eventuell fortsatt föreningsstämma kommer att rapporteras på Båtföreningens hemsida två dagar efter årsmötet.

Kallelse Årsmöte 2021

Agenda Årsmöte 2021

Protokoll årsmöte Marstrands Båtförening 11 mars 2021

Verksamhetsberättelse Marstrands båtförening 2020

Förslag till styrelse Marstrands båtförening

Revisionsberättelse Marstrands Båtförening 2020

Årsbokslut 2020

Protokoll från styrelsemöte 11 mars efter genomfört digitalt årsmöte 2021

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.