Marstrands Båtförening

KORT OM OSS

Marstrands Båtförening bildades 1978 och är en intresseförening för de personer som på årsbasis hyr eller står i kö för båtplats på Marstrand eller Koön genom Kungälvs Kommun. Föreningen är en samlande part i dialogen med Kungälvs Kommun kring hamnens skötsel, service samt utbyggnad och framtida utveckling. Föreningen har ett nära och gott samarbete med Kommunen Hamnverksamheten i Marstrand och med Länsstyrelsen för Västra Götalands län. Marstrands Båtförening har mer än 800 medlemmar och den lokala förankringen är stark. Allt arbete sker ideellt och av personer med stor maritim erfarenhet och nautisk kompetens.
Ni är välkomna att kontakta styrelsen på styrelsen@marbat.se om ni har frågor eller synpunkter. Vi läser inkomna mail inför varje styrelsemöte!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.